BESPLATNA DOSTAVA putem Hrvatske pošte ili Tisak paket uslugom za narudžbe veće od 46,45 € (350 kn)!!

Zaštita privatnosti podataka


Pravila zaštite osobnih podataka na internet stranici KIKIN ORMAR j.d.o.o.

Kikin-ormar.hr internetska je stranica u vlasništvu firme Kikin Ormar j.d.o.o. U svom poslovanju Kikin Ormar j.d.o.o. se pridržava zakonskih propisa koji osiguravaju zaštitu privatnosti i obrađuje osobne podatke korisnika poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka. Kikin-ormar.hr prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih mjera.
Prije registracije ili ostavljanja Vaše narudžbe, molimo Vas da pročitate ovaj tekst te se upoznate sa podacima i informacijama koje se prikupljaju putem ove stranice te kako se iste koriste. Pristupanjem i korištenjem stranice potvrđujete da ste upoznati sa zaštitom privatnosti te načinima korištenja prikupljenih podataka, da ih razumijete te se sa njima slažete. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- mail info@kikin-ormar.hr.

Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno mijenjati kako bismo je uskladili sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima. Kikin Ormar j.d.o.o. može revidirati korake zaštite privatnosti bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uvjete zaštite privatnosti koji trenutno vrijede. Promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na ovoj web stranici pod naslovom Zaštita privatnosti podataka.

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim Pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za obradu Vaše narudžbe.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.

Kako bi uspješno obradili Vašu narudžbu kikin-ormar.hr od vas sakuplja sljedeće informacije - Vaše ime i prezime, adresu, te kontakt podatke u vidu e-mail adrese i broja telefona. Iznimno, u slučaju reklamacije/povrata kupljenih artikala, biti će nam potreban Vaš IBAN kako bismo bili u mogućnosti izvršiti Vam povrat sukladno našim Uvjetima kupnje.

Uz pomoć sakupljenih podataka u mogućnosti smo Vam isporučiti željene artikle, obavijestiti Vas o trenutnom statusu Vaše narudžbe ili izvršiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju reklamacija/povrata kupljenih predmeta.

Kikin Ormar j.d.o.o. obvezuje se čuvati privatnost svih naših kupaca i njihovih osobnih podataka.

Kikin-ormar.hr prikuplja isključivo podatke koji su neophodni te osnova za uspješno poslovanje kao i informiranje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kikin-ormar.hr odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, osim radi ispunjenja obaveza koje su transparentno navedene u ovoj Izjavi. Kikin Ormar j.d.o.o. će podijeliti Vaše osobne podatke isključivo sa pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Osobne podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbe, prosljeđujemo našem partneru za distribuciju paketa kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbe i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtjevu. Poslovni partneri ovlašteni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki. Naši poslovni partneri za distribuciju i dostavu paketa su:

HP-Hrvatska pošta d.d.
Jurišićeva 13
10000 Zagreb

i/ili

TISAK plus d.o.o.
Slavonska avenija 11a
10000 Zagreb

VRSTE I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Kada koristite web stranicu www.kikin-ormar.hr, koja također uključuje i on-line trgovinu, Kikin Ormar j.d.o.o. kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

Korištenjem web stranice kikin-ormar.hr korisnici dobrovoljno i neopozivo prihvaćaju da će Kikin Ormar j.d.o.o. obrađivati njihove podatke u sljedeće svrhe:
- otvaranja korisničkog računa na web stranici
- obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio, uključujući slanje e-poruka i/ili tekstualnih poruka od strane prodavatelja i/ili dostavne službe kako bi ih se izvijestilo o statusu narudžbe/dostave
- obrade povrata narudžbi
- upravljanje njihovim korisničkim računom na web stranici kikin-ormar.hr
- stupanja u kontakt s njima ako dođe do poteškoća sa bilo kojom njihovom narudžbom ili zbog drugih logističkih razloga
- odgovaranja na njihove upite, savjete, komentare, prigovore i sl.
- rješavanja svih sporova ili pritužbi koje se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti komuniciranja podataka prema trećim stranama (npr. dostavnim službama).

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti.

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan kikin-ormar.hr bez Vaše privole, osim u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza ili radi zaštite naših legitimnih interesa.

Vaše podatke čuvamo samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja navedenih svrha obrade:
- Ugovorna dokumentacija (knjigovodstvene isprave): 11 godina (propisi o računovodstvu)
- Rezervacije i informativni upit putem e-maila : 6 mjeseci (za slučaj naknadnih upita)
- Osobni podaci korisničkog profila: do gašenja / zatvaranja profila

Izuzev slučajeva za koje je to drugačije naznačeno, razdoblje čuvanja počinje krajem kalendarske godine u kojoj je dana ponuda ili je kupoprodajni ugovor ispunjen.
Ako za neku vrstu podataka, koji su potrebni za izvršenje kupoprodajnog ugovora, postoji porezna obveza, razdoblje čuvanja se proširuje na 10 godina sukladno poreznim propisima i u tom razdoblju je obrada tih podataka ograničena.
Ukoliko se isti podaci upotrebljavaju za više različitih svrha, čuvamo ih do isteka kasnijeg roka čuvanja; međutim, prestajemo ih upotrebljavati za druge svrhe za koje je (kraći) rok čuvanja istekao. Nakon isteka razdoblja čuvanja podataka, Vaši podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju (a anonimizirani podaci se mogu zadržati) ili se brišu / uništavaju na siguran način.

Kikin Ormar može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:
1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Kikin Ormar, odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda, računovodstveni servis i sl.)
2. Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.
3. Drugim primateljima kojima je Kikin Ormar ovlašten ili obavezan otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa RH.

Obrada podataka trajati će u vremenskom razdoblju koje je dozvoljeno zakonima, i/ili neodređeno vremensko razdoblje (tj. dok ne zatražite da dio Vaših podataka, ili svi Vaši podaci budu izbrisani), ili/i dok ne prestane postojati svrha radi koje je prikupljen određeni podatak. Primjerice, podaci koji se odnose na Vaše narudžbe biti će obrađivani dok god kontroloru podataka bude nužno držati takve podatke temeljem primjenjivih zakona, a biti će obrisani kada zakonita svrha prestane postojati.


PORUKE E-POŠTE

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke isključivo u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Svi djelatnici i poslovni partneri Kikin Ormar j.d.o.o. odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

PRAVA KORISNIKA

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica (npr. nemogućnost potvrde narudžbe ukoliko korisnik nije dao privolu za prosljeđivanje podataka dostavnoj službi).

Slanjem osobnih podataka korisnik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava traženja ispravka ili brisanja vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osigurana su Vam sljedeća prava:
a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.

b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose ili nadopunu nepotpunih podataka (npr. adresa stanovanja, promjena prezimena, i sl.). Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmjeniti izravno putem korisničkog računa.

c) Pravo na brisanje: korisnici imaju pravo zatražiti brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose ukoliko ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka (primjerice ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćete biti detaljno informirani u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

d) Pravo na povlačenje privole ili pravo na ograničenje obrade podataka: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka ili ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka (npr. kod osporavanja točnosti podataka, ako obrada podataka nije zakonita a korisnik se protivi brisanju, radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i sl.) .

e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka (ukoliko uložite takav prigovor nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva).

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika Kikin Ormar j.d.o.o. se obvezuje:

1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika

2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika

3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

KONTAKT

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Kikin Ormar j.d.o.o. slanjem email poruke na: info@kikin-ormar.hr ili poštom na adresu našeg sjedišta: Kikin Ormar j.d.o.o., Dragutina Domjanića 4, 10382 Donja Zelina.
Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Kikin Ormar koristi privremene i trajne kolačiće. Više informacija možete pronaći u našoj Politici kolačića.

Ukoliko se slažete kliknite