BESPLATNA DOSTAVA putem Hrvatske pošte ili Tisak paket uslugom za narudžbe veće od 46,45 € (350 kn)!!

Reklamacije/povrati


Sve naručene predmete možete reklamirati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od dana primitka pošiljke (bez obzira na razlog reklamacije).

Kupac je po Zakonu dužan obavijestiti Prodavatelja o reklamaciji/povratu pisanim putem i to:
- na adresu tvrtke: Dragutina Domjanića 4, 10382 Donja Zelina ili
- putem e-maila: info@kikin-ormar.hr

Narudžba se smatra otkazanom kada Prodavatelj o tome primi pismenu obavijest ili obavijest putem e-maila od strane Kupca. U slučaju otkazivanja narudžbe, Kupac je dužan o svom trošku vratiti kupljene proizvode Prodavatelju. Ukoliko je predmet reklamacije/povrata nov i nekorišten, sa originalnim etiketama, Kupac je dužan proizvod vratiti u istom stanju kakav je i primljen sa svim pripadajućim etiketama i originalnom ambalažom.

Povrat pošiljke moguć je nakon što Kupac o tome obavijesti Prodavatelja pismenim putem. Kupac pošiljku vraća isključivo putem Tisak paket usluge u roku od 14 dana od dana primitka pošiljke (točni podaci za povrat paketa biti će proslijeđeni Kupcu nakon što obavijesti Prodavatelja o namjeri povrata). Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o poslanom paketu, i obavijestiti ga o šifri paketa (sa obrasca potvrde o slanju). Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku sa otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Prilikom vraćanja proizvoda, Kupac u paketu mora priložiti originalan račun. Kupac prilikom reklamacije može tražiti povrat uplaćenog novca ili zamjenu za neki drugi predmet (jednake uplaćene vrijednosti umanjene za troškove obe poštarine, kupac snosi sve troškove poštarina prilikom povrata/reklamacija), osim u slučaju kada je narudžba sadržavala gratis predmete (akcije, posebne ponude) u kojem slučaju je moguć povrat isključivo za cjelokupnu narudžbu, nije moguć povrat pojedinačnih predmeta unutar narudžbe. U slučaju reklamacije za koju Kupac želi povrat novca, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja (u prilogu pošiljke ili putem e-maila) o nazivu banke, broju računa i podacima o vlasniku računa na koji želi da mu se izvrši povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplate Kupca biti će izvršen nakon što Prodavatelj primi paket Kupca sa vraćenim predmetima, a najkasnije u roku od 14 dana. U slučaju povrata Kupac snosi sve troškove slanja pošiljke ili eventualnog slanja zamjenskog predmeta.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite putem Tisak paket usluge bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje te elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ukoliko imate pitanja u vezi reklamacija ili povrata, kontaktirajte nas na e-mail: info@kikin-ormar.hr.

Kikin Ormar koristi privremene i trajne kolačiće. Više informacija možete pronaći u našoj Politici kolačića.

Ukoliko se slažete kliknite